Товары и услуги реализуются совместно с plentr

Ռեյկա рейка Ուղղափայտ ռեյկաներ Տախտակ և Տախտակներ Taxtak Taxtakner

0,50 €, EUR Bidding possible
Condition
New
Material type
Wood, lumber
Delivery type
We will deliver
WoodShin- ը առաջարկում է՝ ռեյկաների լայն տեսականի նոր իջեցված գներով։Ուշադրություն ռեյկաները պատրաստված են Չամ (Сосна/ел) փայտատեսակից։2×3 ֊ 250 դր.3×3 ֊ 3004×2 ֊ 3004×3 ֊ 3503×7 ֊ 6504×4 ֊ 4504×7 ֊ 8005×2 ֊ 3505×3 ֊ 4505×4 ֊ 6005×5 ֊ 6505×6 ֊ 7505×7 ֊ 8506×6 ֊ 8507×7 ֊ 950 դր. ԵՒ շարունակ։ Ներկայացված գները 1 մետրի համար են: ՎուդՇին WoodShinЕвровагонка, вагонка штиль, брусок, վագոնկա, ռեյկա, բրուս ռեյկաներ
0,50 €, EUR
Bidding possible
Armenia, Ararat Province, Masis
ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ show number

On Taki.Sale from november 2021y.

Ad Number 52499
Posted: 27 november 2021y.
Updated: 12 december 2021y.
Valid before: 12 december 2022y.
Views: 1613

Increase efficiency
Share this:
Report a violation

Our recommendations (VIP)

This site uses "cookies". We do not share your data, they are used only for technical purposes and for the convenience of using the site (location, last selection, favorites). More details in Terms of use
Accept and Close