Аве Мед , Ave Med, Ավե Մեդ

1 €, EUR

Tbilisyan 5/1
🔰 Սրտային անբավարարության զարգացող ընթացք ունեցող պացիետները, չնայած օպտիմալ դեղորայքային բուժմանը, պետք է նաև հատուկ խնամք ստանան։ ➡️ Դրա մեջ կարելի է ներառել👇- Քրոնիկ սրտային անբավարարության ակտիվ բուժում՝ հաշվի առնելով առկա ախտանիշները- Ռացիոնալ դեղորայքային թերապիաՄանրամասների համար⤵️----------------🕛 24/7 🏥 Թբիլիսյան խճ․ 5/1📳Հեռ 033 51 40 40, 043 51 40 40#ավեմեդ #avemed #авемед #TunClinics #Խնամք #Паллиативная_терапия #Դեզինտոքսիկացիոն_թերապիա #Հակացավային_թերապիա#hospice #хоспис#Տարեցներիխնամք#Հիվանդներիխնամք#Մեծահասակներիխնամք #AvaMed, #հիվանդիխնամք, #տարեցիխնամք, #ծերերիխնամք #Պալիատիվխնամք #հոգեբուժականօգնության , #Հոգեբուժ #Ինսուլտ #հոսպիս #Ալցհայմեր #Պարկինսոն #սթրես #հիշողությանկորուստ #Պետպատվեր #տարեցների #հիվանդների և #ծերերիստացիոնարխնամքիկենտրոն
1 €, EUR
Armenia, Yerevan, Yerevan
ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ show number

Ad Number 223454
Posted: 19 july 2022y.
Updated: 06 april 2024y.
Valid before: 06 april 2025y.
Views: 1912

Increase efficiency
Share this:
Report a violation
This site uses "cookies". We do not share your data, they are used only for technical purposes and for the convenience of using the site (location, last selection, favorites). More details in Terms of use
Accept and Close